logogniew
 
logogniew
 

Polityka informacyjna

downloadStatut Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadPolityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gniewie

downloadSchemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadPolityka marketingowa

downloadRegulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gniewie

 

Procedura oceny kwalifikacji czlonkow rady nadzorczej

downloadProcedura oceny kwalifikacji czlonkow rady nadzorczej

downloadZałącznik 1 - Indywidualna ocena kwalifikacji osoby ocenianej

downloadZałącznik 2 - Ocena kolegialna Rady Nadzorczej

 

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadZasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Gniewie

downloadZałącznik 1 - formularz skargi

downloadZałącznik 2 - formularz reklamacji dla klienta indywidualnego

downloadZałącznik 3 - formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego

downloadZałącznik 4 - formularz reklamacyjny

downloadZałącznik 5 - rejestr skarg/reklamacji/wniosków

downloadZałącznik 6 - rejestr skarg/reklamacji

downloadZałącznik 7 - rejestr wniosków

downloadZałącznik 8 - informacja o przyjętych, zarejestrowanych i rozpatrzonych skargach/reklamacjach